Strindberg i Grez                                                                                 av Kåa Wennberg

Strindberg!

                                                                                                                                        

August Strindberg kom till den lilla konstnärskolonin Grez-sur-Loing, strax söder om Paris, i slutet av 1885. Där blev han kvar i nio månader tillsammans med hustrun Siri von Essen och deras tre barn. I denna bok ges en inblick i hur livet var i Grez tillsammans med en lång rad svenska konstnärer. Där samlade Strindberg in material till sin bok ”Bland franska bönder”. Arbetsdagarna avslutades ofta med gemensamma måltider och man ordnade inte sällan fester och maskerader.

Boken är rikt illustrerad.

Kåa Wennberg, född 1948, började sin författarbana 1979 – även som utgivare - med böcker om sin specialitet, antika vapen, efter sin fil.kand. med bl.a. konstvetenskap. Sedan har inriktningen varit främst biografier över icke nu levande personer.


Strindberg i Grez
, 102 sidor inbunden i hårdband.
ISBN 978 91 974612 2 1
Pris i Sverige 210 kronor inkl porto och moms. 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>