Sandlers samvete                                                                                    av Robert Påhlsson

Läsvärd!

                                                                                                                                        

Ett litet lastfartyg lämnar en nordengelsk hamn med Uddevalla som mål. Nitton tunnor med okänt innehåll är surrade på däck. Tunnorna når sin destination, men fartyget går under i vad som först ser ut som en olyckshändelse.

Säkerhetspolisen Nils Sandler utreder sitt sista ärende innan han ska gå i pension. Han misslyckas först, men gillrar med små medel en fälla för en motståndare som är mycket mäktigare än han själv. En obeveklig händelseutveckling når sin kulmen i ett säkert hus i Roslagen och på havet utanför Bohuskusten.
Sandlers samvete är en spänningsroman i John Le Carrés och Graham Greenes anda.

Författaren Robert Påhlsson har mångårig erfarenhet av arbete med hemligt material. Han är professor i juridik och Sandlers samvete är hans andra roman.Sandlers samvete, 248 sidor limbunden i mjukband.
ISBN 978-91-85385-98-0
Pris i Sverige 250 kronor inkl porto och moms. 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>