Resa till och från en ö.                                                                                     Mats Mystener   

Noveller.

                                                                

Mats Myrstener är född 1954 i Bollnäs och uppvuxen i Umeå. Efter gymnasiestudier och en fil.kand. i statskunskap, litteraturvetenskap, historia och film arbetade han som journalist i Norrland, och därefter som bibliotekarie i Stockholm. Journalistexamen (Poppius, Stockholm). Bibl. examen 1982.
Han är fil.lic. i litteratursociologi (Uppsala universitet) och har forskat och skrivit om Stockholms stadsbiblioteks historia och framväxt. 1984 publicerade han en första samling ”Arbetslösa noveller” på annat förlag. Detta är den andra.

”Dessa 17 noveller och korta prosastycken är skrivna under en trettioårsperiod. Temat är människan och människans’obotliga ensamhet’.
Det vida innehållet speglas väl i novelltitlarna...”

Innehåll:
Resa till och från en ö (1985)  
Brevet (1989)     
Redogörelse för ett icke protokollfört möte (1981)      
Möte vid Slussen (1981)     
Striptease (1986)
2050 (reviderad 2012)  
Älskaren (1984)      
Prometeus och Pandora (1984)     
Tyst (1984)     
En arbetslös novell (1984)     
En gång tjuv (1988)
Kudden (1987)      
Nycklarna (2013)   
Pappa är indian (2010)    
Vid Jakob Adolf Häggs grav (1995)   
Macondo (2012)      
Christoffer Columbus (2013)

Resa till och från en ö
är på 132 sidor, illustrerad, i trevligt format med mjuka pärmar och kan köpas hos alla bokhandlare
eller direkt från förlaget. 
ISBN 978 91 87119 14 9 
Pris 160 kronor inkl porto och moms.                           Ebok klicka här>>

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>