+

 
 

Pressmeddelande från Bokförlaget Axplock

Om mobbning.

                Oktober 2016                                Även som e-bok.              

 
 


 

Varför får inte jag vara med?

av Anette Evaldsson

 

Cirka 60 000 elever går dagligen till skolan med oro för att utsättas för mobbning. Mobbning måste ständigt diskuteras och alla bör tydligt ta avstånd ifrån detta.

Varför får inte jag vara med? handlar om Rosa som kämpar för att få vara med och förstå de spelregler som gäller bland tjejerna, men misslyckas. Två tuffa tjejer styr hela klassen. Hon utsätts för grym mobbning. Ingen lärare ser, men Rosa träffar en äldre dam med hund som både ser och hör. De frågeställningar som tas upp i varje kapitel kan ligga till grund för diskussioner både i skolan och privat.

Anette Evaldsson har många års erfarenhet från olika skolformer och har tidigare givit ut Bakom skolans slutna dörrar.

Varför får inte jag vara med? är på 78 sidor, limbunden. Boken kan köpas överallt där böcker säljs eller direkt från förlaget.

Kontakt med författaren kan fås genom förlaget.

Provläsningsfil kan fås genom förlaget.

Recensionsexemplar kan erhållas av kända recensenter.

ISBN 978-91-87119-87-3 tryckt bok  *  ISBN 978-91-87119-88-0 e-bok.

   Bokförlaget Axplock
Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs
Tel: 0152 15060
E-post: 
post@axplock.se      Hemsida:   www.axplock.se

Sedan 1982