Pressmeddelande från Bokförlaget Axplock

Mars 2020

 
 


 

Krutbanan i Ursvik

En verklighetsbaserad roman om
Sverige efter kriget och neutralitetspolitiken.

 

Av Henric Stenmark

I Sverige byggs tungvattenreaktorer under 1950-talets inledning och stora förhoppningar ställs till den revolutionerande tekniken. Under dual purpose samsas militär upprustning med civilsamhällets sökande efter nya energilösningar. Energibehovet i landet ökar efter kriget samtidigt som oljeimporten bör dras ner.

Småskalig produktion av vapenplutonium inleds och det hemliga arbetet med att utveckla svenska atomvapen påbörjas. Svenska atomvapen ska verka avskräckande gentemot omvärlden samtidigt som anfallsplaner förbereds.

Krutbanan i Ursvik handlar om konstruktionsarbetets olika steg i en tid av kapprustning och ovisshet. Våldsamma händelser i Östersjöområdet under det kalla krigets dagar ökar oron för att ett nytt krig ska bryta ut i Europa.

Romanen är inspirerad av verkliga händelser som har utspelats i Sverige efter andra världskrigets slut.
 
Den uppföljande romanen PLUTONIUMLABORATORIET kommer senare att ges ut.

Henric Stenmark är född 1965 i Strängnäs. Fil dr Henric Stenmark har militär bakgrund och är verksam vid Stockholms universitet.

Krutbanan i Ursvik är på 126 sidor, inbunden i behändigt format och kan köpas hos alla bokhandlare eller direkt från förlaget.

Provläsningsfil finns på www.axplock.se

ISBN: 978 91 88523 41-9 inbunden
ISBN: 978 91 88523 25 9 e-bok
Alla våra titlar finns överallt där böcker säljs.
Eller via e-post eller telefon. Se nedan.


 

   Bokförlaget Axplock
Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs
Tel: 0152 150 60
E-post: 
post@axplock.se      Hemsida:   www.axplock.se
Sedan 1982