+

 
 

Pressmeddelande från Bokförlaget Axplock                Mars 2017           Även som e-bok.              

 
 


 

Hjälp! Jag skall bli pensionär.

 

av Gunilla Orrebrink

 

Aldrig tidigare har människors uppfattning om vad en pensionär är haft sämre överensstämmelse med verklighetens bild av pensionärer. Inte konstigt då att många tvekar att kalla sig pensionär, bävar för att bli pensionärer och gärna skjuter upp allt som har med pension att göra, vare sig det handlar om orange kuvert eller framtida livsstil.

Men sanningen är att vi aldrig tidigare haft så många möjligheter att göra något verkligt bra av den återstående tredjedelen av livet. Nu är inte tid att skjuta på framtiden det som är verkligt viktigt. All tid finns för det meningsfulla men ingen tid alls för det som inte är det. Genom att reflektera över vad som är viktigt och meningsfullt och sedan planera sin pensionärstillvaro, öppnas
möjligheter till ett innehållsrikt liv med engagemang och glädje som räcker livet ut.

I den här boken ställs de viktiga frågorna som du behöver hitta dina egna svar på, helst redan innan du gått i pension. Här varvas forskares syn på den tredje åldern med intervjuer av aktiva pensionärer, tankar och tips. Du kan läsa boken enbart som en inspiration eller ta hjälp av den när du vill göra din egen planering inför kommande pensionärstillvaro.

Gunilla Orrebrink är naturvetare och lärare. Hon har under många år arbetat inom läkemedelsindustrin i olika befattningar. Idag arbetar hon med individ- och grupputveckling och som utbildare i eget företag. Hon har tidigare skrivit boken ”Mötesbok för ledare” tillsammans med Eva C Johansson.

Boken är inbunden i behändigt format på 154 sidor och finns överallt där böcker säljs.

Provläsningsfil finns på förlagets hemsida: www.axplock.se

Recensionsexemplar kan erhållas av kända recensenter.

ISBN 978-91-87119-91-0 tryckt bok  *  ISBN 978-91-87119-92-7 e-bok.

   Bokförlaget Axplock
Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs
Tel: 070 635 08 10
E-post: 
post@axplock.se      Hemsida:   www.axplock.se

Sedan 1982