Lars Magnus Ericsson.  Ericssons grundare                                                                             av Kåa Wennberg

Läsvärd!

                                                                                                                                        

Ericsson grundare- Lars Magnus Eriksson (1846-1926) skapade Sveriges största industriföretag. Denna bok beskriver hela hans fascinerande och intressanta liv – från fattig bondson till ledare av ett världsföretag.

Boken är rikt illustrerad.

Kåa Wennberg, född 1948, började sin författarbana 1979 – även som utgivare - med böcker om sin specialitet, antika vapen, efter sin fil.kand. med bl.a. konstvetenskap. Sedan har inriktningen varit främst biografier över icke nu levande personer.


Lars Magnus Ericsson
, 142 sidor inbunden i hårdband.
ISBN 978-91-971362-9-7
Pris i Sverige 290 kronor inkl porto och moms. 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>