Lärande för alla sinnen                                             LarsGöran Boström

Tillbaka

 

 

Handbok om eLearning – pedagogik och integrering.
Den senaste pedagogiska forskningen förespråkar bättre anpassning till studerandes personliga förutsättningar, vid sidan av ett aktivare förhållningssätt till lärande. I denna anda anses informations- och kommunikationsteknologi utgöra en viktig komponent för pedagogisk utveckling. Målen är alltså klara, metoderna likaså, men likväl finns det en allmän kunskapsbrist när det gäller praktisk användning av den nya tekniken.

Lärande för alla sinnen är en inspirerande guide som avser att dels bidra till att höja kunskapsnivån på detta område, dels påvisa den omvandling av lärande i alla former som följer i utvecklingens spår – detta som i boken benämns som den fjärde expansionsfasen för utbildning.

I boken anläggs ett historiskt perspektiv utifrån de tidigare expansionsfaserna för utbildning, ett pedagogiskt perspektiv, som innebär en praktisk användarguide om eLearning, och ett organisationsperspektiv om hur man effektiviserar en lärande organisation med informations- och kommunikationsteknologi.

Boken riktar sig till alla som sysslar med pedagogisk verksamhet i någon form och alla andra som är intresserade av lärande och kompetensutveckling.

Författaren LarsGöran Boström är i grunden samhällsvetare med magisterexamen från Stockholms Universitet och har många års erfarenhet av arbete med eLearning, både som utvecklare, marknadsförare och distanslärare.

Lärande för alla sinnen är på 176 sidor inbunden, illustrerad och finns överallt där böcker säljs eller direkt från förlaget och kostar
199 kronor inkl frakt och moms. ISBN: 978 91 85385 91 1   Provläs ebok>>  och beställ>>
 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>