Kyrka och krona i Sörmländskt 1600-tal.                                             Redaktion: Aare och Magnus Mörner.

Historia.

                                                                                                                             

Kyrka och Krona i Sörmländskt 1600-tal öppnar upp ett nytt sätt att se på svensk historia: Det regionala.
Överallt i Sverige har de flesta socknar eller härader/storkommuner fått mer eller mindre omfattande och
djupgående översikter och historiker. Men vi vet så väldigt mycket mindre om de landskap, län och stift som de
ingått i. Ändå är kunskap om den regionala mellannivån, länken mellan lokalsamhället och den 'vanliga'
människan, och statens och kyrkans högsta makthavare, helt nödvändig för att förstå hur bygder och människor
påverkades av rikets öden. Skåningar, sörmlänningar, värmlänningar och jämtar levde - och lever alltjämt - inom
mycket oliak regionala ramar som medborgare i det svenska riket.
För Sörmland är just 1600-talet ett särskilt viktigt skede. Det var nu som de flesta av de många slotten och
herrgårdarna (säterierna) kom till och fick ett dominerande inflytande över jordbrukssamhället. Efter
reformationstidens omvälvningar fick nu den kyrkliga förvaltningen stadga. Likaså den världsliga förvaltningen efter
alla konflikter mellan Gustav Vasas söner. De kraftfulla biskoparna fortsatte att styra sitt stift som omfattade Närke,
från Strängnäs i norr medan landshövdingarna över Sörmland (alltså bortsett från Södertörn), liksom Hertig Karl
ännu sedan år 1600 gjort, residerade i Nyköping i söder. Inne i landet fanns inga städer och där hade godsägarna
särskilt mycket makt. Kyrkans inflytande över människornas sinnen var på den tiden oerhört stort. Både biskopar
och kyrkoherdar var alltså viktiga motspelare till landshövdingar respektive godsägare. Detta faktum har vi -
utgivarna - velat betona redan med bokens titel.
Den här antologin är ett pionjärarbete och varken så heltäckande eller likformig som vi skulle önskat. Men vi
hoppas, ja, är säkra på att boken skall ge stimulans och vara till nytta för alla dem som intresserar sig för Sörmlands
förflutna. Det berättas här om många intressanta ting som är nya. Vad för slags människa var egentligen Gustav II
Adolfs änka Maria Eleonora som 1640 flydde från Gripsholm? Hur kom det sig att lika många studenter från
Sörmland åkte till universitetet i Tartu i Estland för att studera som till Uppsala? Varför tycks sörmlänningarna ha
sluppit lindrigare undan från tidens två stora plågoris, häxförföljelser och soldatutskrivningar?
Magnus och Aare Mörner

Medverkande:

Redaktör: Mörner, Aare
Författare: Mörner, Magnus
Författare: Norrman, Ragnar
Författare: Dahlgren, Stellan
Författare: Åberg, Alf
Författare: Kyle, Gunhild
Författare: Lenander, Anne-Marie
Författare: Ericson, Lars
Författare: Ohlsson, Bror-Eric
Författare: Selén, Mats
Författare: Ellenius, Allan
Illustratör: Kälde, Bengt Olof
Illustratör: Skoglund, Mona


Kyrka och krona i Sörmländskt 1600-tal.
är på 162 sidor, limbunden i trevligt format och kan köpas hos alla bokhandlare eller direkt från förlaget. 
ISBN 978 91 7884 02 05 
Pris 120 kronor inkl porto och moms.            

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>