Irrbloss                                                                      Sven-Erik Svehag

Debut!

                                                                                                                                   

Dikterna i Irrbloss handlar om de många färgerna på livets palett. Man kan filosofera över livet, glädjas åt det, förvånas över det eller ironisera över dess rutiner och tävlan med tiden. Vi är här bara en kosmisk sekund. Tvivelaktiga auktoriteter trivs idag och den moderna teknologin har blivit en religion som inte får ifrågasättas. Låt oss inte glömma att vi alla har ett behov av det vi kallar kärlek.

Sven-Erik Svehag
är 80 år, född i Blekinge, och har tidigare bott i Sverige och USA, men de senaste cirka 35 åren har han varit bosatt i Danmark.

Sven.Erik Svehag
har senast tjänstgjort som professor i mikrobiologi vid Syddansk Universitet i Odense. Hela hans tidigare författarskap har varit i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter.

Irrbloss
är på 48 sidor,inbunden i trevligt format och kan köpas hos alla bokhandlare
eller direkt från förlaget. 
ISBN 978 91 87119 12 5 
Pris 140 kronor inkl porto och moms.

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>