I de färgblindas rike                                                                                   av Ingrid Bahlenberg

Läsvärd!

                                                                                                                                        

Civilingenjören, Carina Aurell, är högt rankad och en av de chefer som står på tur att ta över när ledningen inom Masterkoncernen går i pension. Som ett led i hennes utveckling erbjuds hon tjänsten som chef för LW-fabriken.
Carina är en skicklig ledare med bred förankring bland de många människor som ska skapa resultatet. Med framgång utvecklar hon verksamheten, samtidigt som det uppstår en konflikt med den tidigare fabrikschefen, tillika hennes närmaste chef. Carina försöker lösa sin omöjliga arbetssituation, vilket är upprinnelsen till en resa med dramatiskt förlopp för Carina och hennes familj.

Ingrid Bahlenberg, född 1956, debuterar med romanen I de färgblindas rike. Hon har nära trettio års erfarenhet från olika chefspositioner inom svenskt näringsliv och har bland annat arbetat som platschef, divisionschef, VD och koncernchef.

I de färgblindas rike, 256 sidor inbunden i hårdband.
ISBN 978-91-87119-03-3
Pris 290 kronor inkl porto och moms. 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>