GALPU Personal och Lönehandbok 2019                   av   Gerhard Andersson              Allt på ett ställe!

Åttonde årgången.

                Nu som praktisk e-bok för alla plattformar.  Provläs>>   

                                            

Vill du ha hjälp med personalfrågor, rekrytering, arbetsrätt eller utbildning?

Att hitta litteratur om personal- och lönehantering är förvånansvärt svårt. Jag har i många år arbetat med dessa frågor och även hållit kurser inom området, men att hitta rätt kursmaterial har inte varit lätt. De flesta böcker är så faktabaserade, att man sällan får den enkla förklaringen och ofta är de med sina ibland 400 sidor dessutom för tjocka. En sådan bok blir ur min synvinkel ingen bra nybörjarbok. Eftersom jag ser detta som ett problem, har jag beslutat mig för att skriva en bok så som jag själv vill ha den. Du som läsare får gärna komma med synpunkter, om något fattas eller är överflödigt. På så sätt kan du hjälpa till att göra framtida böcker ännu bättre anpassade.

För 13 år sedan startade jag företaget GALPU. Bokstäverna står för Gerhard Andersson Lön Personal Utbildning. Lön, personal och utbildning är nämligen vad jag har jobbat med i hela mitt liv. I min senaste anställning var jag till exempel personalchef inom Axfood.

GALPU arbetar på ett unikt sätt med att erbjuda personalchefstjänsten för små och medelstora företag. Det går till på så sätt att företaget betalar för exempelvis fyra timmar per månad. GALPU blir då företagets personalchef. Företaget styr vad man vill ha utfört. I arbetsuppgifterna ingår allt vad en personalchef gör, från rekrytering till utveckling och eventuell avveckling. Företaget får i detta fall en faktura på fyra timmar per månad, vilket gör att man vet exakt vad det kostar. Den tid som överstiger eller understiger dessa timmar läggs som komptid. På så sätt har man kontroll på sin kostnad via fakturan som samtidigt visar kompsaldot. Vad vi förstår är detta ett unikt sätt att arbeta på.

Vi har även utbildningar inom exempelvis bokföring, Excel, personal- och lönehantering. Fördelen med dessa kurser som är på 3 dagar, (24 klocktimmar) är att vi max tar in 4 personer per kurs. Vi kallar detta för privatundervisning och garanterar att kursdeltagaren lär sig ämnet. Vissa kurser, såsom Arbetsrätt i olika inriktningar, och Ekonomi för icke ekonomer kör vi i större grupper på olika platser inom landet.
Vi kan även hjälpa företagen med deras lönehantering.

GALPU finns i Borås. För mer information se vår hemsida www.galpu.se

Hoppas att du får stor nytta av boken.

Gerhard Andersson, GALPU AB

GALPU Personal och Lönehandbok 2019 
 är på 130 sidor  Den tryckta upplagan  kan du beställa här: Klicka här>>  

 

Innehåll:

1. Förord 4
2. Olika basbelopp 5
3. Kollektivavtal eller inte 7
4. Avtalsförsäkringar 11
5. Att anställa medarbetare 15
6. Arbetstidslagen (ATL) 19
7. Att betala ut lön 23
8. Att beräkna lön 27
9. Traktamenten 31
10. Semester 37
11. Sjukdom 45
12. Skatt vid löneutbetalning 52
13. Arbetsgivaravgifter till 2019 55
14. Viktiga lagar då man har anställda 57
15. Fler lagar 61
16. Vad är en policy? 65
17. Utvecklingssamtal 73
18. Förhandling 77
19. Uppsägningar 81
20. Hämtat från verkligheten 85
21. Aktuell lagtext gällande LAS 91
22. Aktuell lagtext gällande MBL 109

 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>