European Firearms in Swedish Castles                                                                              av Kåa Wennberg

In English.

                                                                                                                                        

I denna bok har författaren rest runt i Sverige under en tioårsperiod tillsammans med en fotograf och inventerat gamla vapen i svenska slott och herresäten. Det är europeiska handeldvapen från 1500-, 1600-, och 1700-talen. Vad som här ska framhållas är att flertalen av de vapen som presenteras i boken aldrig tidigare publicerats.

Boken är rikt illustrerad med många detaljfotografier.

Kåa Wennberg, född 1948, började sin författarbana 1979 – även som utgivare - med böcker om sin specialitet, antika vapen, efter sin fil.kand. med bl.a. konstvetenskap. Sedan har inriktningen varit främst biografier över icke nu levande personer.


European Firearms in Swedish Castles
, 158 sidor inbunden i hårdband.
ISBN Saknas. 
Pris i Sverige 340 kronor inkl porto och moms. 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>