Doktoranderna i Berlin                                                                                        Roman av Kurt Wickman

Tillbaka

                              

                    

Den unge studenten Konrad Wallberg kommer i slutet av 1920-talet till Berlin. Syftet är att arbeta på en vetenskaplig avhandling. Den forskningsmiljö han kommer till i Tyskland överraskar honom, mer avancerad än han föreställt sig. De tyska forskarna studerar atomen och utvecklar synsätt och metoder som förändrar den allmänna uppfattningen av tillvaron.

Under en fest träffar Konrad den vackra och intelligenta Catherine de Bermours. Via gemensamma intressen och yttre händelser knyts Konrad och Catherine samman.

Det Berlin som av kritiker beskrivs som dekadent och i förfall, uppfattas av Konrad och Catherine som ett pågående socialt experiment. Kejsardömets fall och det sociala tomrum som bildats i toppen har gett upphov till något genuint nytt, en oväntad frigörelse.

I bakgrunden finns en politisk utveckling, som de dras in i. Den tyska anti-semitismen har funnit en aggressiv förespråkare i det nationalistiska partiet, som korsar vägen för dem. De får en oförsonlig fiende i den elegante nationalisten Martin Fritschler, en kamp som långsamt går mot ett avgörande.

Konrad hålls kvar i det politiska spelet av en antikvarisk bokhandlare som han tidigt lärt känna, Daniel Steinberg. Efterhand visar det sig att Steinberg är en man som omger sig med en betydande mystik. Med förmåga driver han en invecklad och framgångsrik rörelse för att skydda ledande judiska medborgare i Tyskland.

I boken vävs de tre revolutionerna samman – den vetenskapliga, den sociala och den politiska. Det blir ofrånkomligt, utan egentligt val, för Konrad och Catherine att delta i alla tre.

Kurt Wickman, ekonom och författare är född 1945 i Överkalix, Norrbotten. En lång universitetskarriär, till någon del i Asien, har han numera bakom sig. Pappa till fyra barn och sedan länge i ett gott äktenskap. Sedan 2005 bor han på den gästrikska landsbygden, i den idylliska utflyttningsorten Bodås.

Doktoranderna i Berlin är på 802 sidor, inbunden i hårdband och kan köpas överallt där böcker säljs eller direkt från förlaget.
ISBN 978-91-85385-88-1 
Pris 290 kronor inkl porto och moms.

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>