Blå Galten                                                                                av Ulrika Alvarsson

Debutroman!

                                                                                                                                        

Det är nådens år 1719. En soldat är på väg tillbaka till sitt hem, nedbruten till oigenkännlighet efter tolv år i fält med Karl XII:s Karoliner. Det som väntar honom är det värdshus han en gång förestod och en hustru som under alla år kämpat för att driva värdshuset vidare och som kanske inte är odelat glad att återse honom.

Katarina var ett fattighushjon, som räddades genom giftermålet med värdshusvärden på Blå Galten. Under de tolv år maken deltog i kriget styrde och ställde hon ensam på värdshuset. Nu är maken tillbaka och återseendet är mer kyligt än kärt.
En ny tid börjar för värdshuset Blå Galten och den återvändande soldaten. Men lika mycket som vidskepelsens skuggor stryker kring värdshuset, lika lite kan soldaten fly från sina egna spöken, från kriget och från den han en gång var. Katarina har dessutom sina egna spöken…

Blå Galten handlar om ett Sverige sargat efter år av krig och fattigdom. På det gamla värdshuset i den småländska skogen flätas olika öden samman. De som återvänt från krigets kamp och de som kämpat där hemma ska nu på nytt leva sina liv sida vid sida.


Ulrika Alvarsson, född 1979, är uppvuxen i Eksjö, Småland, och numera bosatt i Göteborg, där hon arbetar som gymnasielärare i engelska och historia.
Blå galten är hennes debutroman.


Blå Galten, 208 sidor inbunden i hårdband.
ISBN 978 91 87119 01 9 Pris i Sverige 240 kronor inkl porto och moms.

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>