1918-2018 Hundra år med Åkers IF.                         av Urmas Bergfeld och Pehr Bengtsson

Samling av jubileumsskrifter ingår.

                           Samling av jubileumsskrifter ingår. Klicka här>>     
I Åkers Idrottsförenings jubileumsbok över våra första hundra år får du möta många profiler
från föreningsarbetet och från idrottsarenan, här möter vi Hjalmar Mann, Gösta Hellding,
bröderna Serrander och Bertil Andersson för att nämna några av de ”gamla”. Även några av
dagens profiler får vi möta i text och bild. Här berättas om sporternas utveckling och problem,
om lustiga och mindre lustiga händelser som den fleråriga diskussionen om ny klubbdress som
slutade med att fotbollslaget 1939 blev tvungna att låna bandylagets tröjor!

ÅIF är inte bara idrott, socialt har föreningen ofta spelat en viktig roll för Åkersborna och även
kulturhistoriskt. För visst är idrott kultur och idrott från förr därmed kulturhistoria. Det visas inte minst
av alla foton i boken.

Åter till det sociala, att ta hand om ungdomar,  utbilda i föreningsliv och att engagera sig i annat
än det idrottsliga kännetecknar också föreningen. Ett exempel är när styrelsen i december 1939
beslutade om insamling till stöd för evakuerade från Finland. Ett annat då föreningsmötet beslutade att
tobaksrökning under sammanträden skulle vara strängeligen förbjuden, detta så tidigt som 1920.

Att ÅIF tidigt skaffade ett antal cyklar för utlåning till medlemmar är det nog ingen som minns idag, men
så var det. 1937 upphörde denna service då togs nämligen beslut att sälja cyklarna.

Ett stort antal foton från en hundraårig verksamhet gör boken både lättläst och än mer intressant.
Året är 1918, de två idrottsföreningarna i Åker, IF Svea och Åkers Sportklubb, har beslutat gå samman.
Den 22 februari skapas Åkers Idrottsförening. Säkert var det långa diskussioner och en del
motsättningar som skulle överbryggas innan allt var klart. När väl beslutet var taget fanns det nog Åkersbor
som inte var helt nöjda med resultatet. Men nu, hundra år senare, kan vi konstatera att det var
ett klokt och mycket framsynt beslut, ett beslut som innebar att Åker fick en stark och handlingskraftig
idrottsförening. En förening som blev något positivt för bygdens utveckling och som genom åren tagit
såväl socialt som kulturellt ansvar. För visst är idrott kultur och idrottens historia därmed kulturhistoria.

I vår jubileumsbok får du i text och bild följa föreningen genom hundra år. Här berättas om vardagens problem
och beslut och här får du möta några av alla de Åkersbor som engagerat sig i styrelser eller som aktiva.

Tillsammans bildar allt detta historien om Åkers IF 1918 - 2018.


1918-2018 Hundra år med Åkers IF  är på 140 sidor, inbunden i stort format rikt illustrerad och kan köpas hos alla bokhandlare eller direkt från förlaget.
Pris 250 kronor inkl porto och moms. Ingår: Åkers IF:s jubileumsskrifter 20, 50 och 75 års jubileum, samlade i ett häfte om 64 sidor
. 50 års skriften återfinns i 100 års jubileumsboken ovan.  För information: Klicka här>>

ISBN: 978 91 88523 02 0 inbunden
ISBN: 978 91 88523 03 7 e-bok.
 
 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>