Trosa stads äldsta historia                         Magnus Collmar

Lokalhistoria.

 

 

 

Sörmlands Museum Småskrifter 1

 

Trosa stads historia är inte historien om en stad utan om två städer. De bar väl samma namn och var belägna vid samma vatten i samma härad och landskap men inte på samma plats. Avståndet från den äldre staden till den yngre var en halv mil. Med en viss rätt kan man betrakta det äldre Trosa som moderstad till den yngre med samman namn, men man får då inte glömma, att mellan moderstadens död och dotterstadens födelse förflöt ett halvt sekel, då inget Trosa fanns.

 

 

Trosa stads äldsta historia är på 64 sidor, limbunden kan fås i bokhandeln eller direkt från förlaget.
ISBN 91-85066-23-0   
Cirkapris 140 kronor inkl porto och moms.  

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>