Strängnäskrönikor 1                           

Axplock valkommen.htm
Strangnaskronikor.jpg (5121 bytes)

Denna nytryckning är pietetsfullt framställd åt Strängnäs Gille (Strängnäs hembygdsförening) och kan http://www.interaqtive.net/index.php?manufacturers_id=15as därifrån.
Vi förmedlar gärna aktuell adress till föreningen.
För ytterligare information - klicka här!

Axplock Bokförlag, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post: 
post@axplock.se                     © Bokförlaget Axplock, 2004