Kulturhistoriska titlar.

Här hittar du några 'adopterade' titlar i olika genrer med lokala hembygdsböcker.                                    Har du några titlar som behöver extra marknadsföring?

Axplock valkommen.htm

Fem sörmländska bokfynd:

Nyköpings mässingsbruk

Jordfynd från Nyköping

Runstenar i Södermanland

Litteratur om Södermanlands län 1951-1980

Trosa stads äldsta historia

 Klicka på titeln för mer info.
 

 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  Klicka här>>