Sittmöblers Mått                                                        Prof Erik Berglund

Standardverk.


SITTMÖBLERS MÅTT

Inom ergonomisk forskning finns idag ett omfattande material som kan spela en viktig roll vid formgivning av bekväma och sittriktiga möbler. Ändå är det uppenbart att detta material alltför litet tillämpas i praktiskt möbelskapande. En av orsakerna till detta är att det vetenskapliga materialet ofta är svårtillgängligt och kräver insikter i medicinsk terminologi, mätmetoder och statistik.

Prof Erik Berglund, känd möbelforskare och med en bakgrund som möbelformgivare och pedagog, har med SITTMÖBLERS MÅTT överbryggat klyftan mellan forskare och formgivare.

Klassiskt standardverk, som fortfarande är aktuellt!
Första upplagan utkom 1988. Nu kompletterad faksimilutgåva.


96 sidor.            Limbunden 21 x 25 cm          Full originaltext.      Cirkapris 240:- SEK.           ISBN:  91 7884 027 9         

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  Klicka här>>