Runstenar i Södermanland                                        Ingegerd Wachtmeister

Runstenar.

 

Det är snart tusen år sedan Skamhals och Balle och de andra vikingarna ristade runor på stenar i de sörmländska bygderna.
Dessa runor kan vi läsa än idag.
Vid runstenarna får vi möta flera hundra vikingar som berättar om sina familjer, om resor, och krig och hjältemod – ett fängslande möte med vår första skrivna historia.
I denna bok presenteras 174 runstenar med teckningar, inskrifter, kartor och tydliga vägbeskrivningar.
Tolkningar av inskrifter och namn är granskade av Runverket som är en sektion av Riksantikvarieämbetet.
Detta är den första publicerade översikten av länets runstenar sedan 1930-talet.

Runstenar i Södermanland  är på 168 sidor, inbunden kan fås i bokhandeln eller direkt från förlaget.
ISBN 978-91-85066-52-0 
Cirkapris 120 kronor inkl porto och moms.  

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>