På Flykt - en misshandlad kvinnas öde                               Ivan Bratt

Kvinnors rätt.

9186436902.jpg (147528 bytes)

Den här boken är Ivan Bratts tionde bok. Han har dessutom ett stort antal mindre skrifter, artiklar och reportage bakom sig liksom en nära 20-årig gärning som utgivare av en facktidskrift samt en lika lång bana som journalist i dagspressen.

Författaren har varit nämndeman i nära 30 år, han är historiker med djupt socialt engagemang och hans inställning återspeglas i flera av hans tidigare litterära arbeten. Det är de små och svaga han ställer upp för och så är fallet också i boken om Maj, kvinnan som fick sin ljusa, lyckliga barn- och ungdom förvandlad till ett inferno med misshandel, dödshot och flykt undan en make som tappat all besinning och begrepp om vad han gjorde sig skyldig till.

Boken är ett flammande inlägg i debatten om kvinnors rätt att leva sina liv på samma villkor som männen även om de sistnämnda är fysiskt starkare. Den debatten har tagit allt starkare form under senare år, de misshandlade kvinnornas och barnens situation har alltmer uppmärksammats men hittills är problemet sparsamt belyst i litterära sammanhang. Ivan Bratts bok om Maj Blackströms öde är därför ett värdefullt och tänkvärt dokument om ett stort och svårförståeligt problem i vårt samhälle.

208 sidor   Limbunden     ISBN 91 86436 90 2    Cirkapris  240,00 inkl porto och moms.                   

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post: Klicka här>>