Oaxenborna                                                      Lars Biörck          Saltare än Saltö, skarpare än Skärgårdsdoktorn

Humor.


       

Lars Biörck har med sin andra roman, Oaxenborna, åstadkommit en väldigt modern och roande ostkustskröna. Med stilgre inspirerade lika mycket av Hemsöborna som av klassisk pikaresk lyckas han belysa och skämta om en mängd fenomen i modernt skärgårdsliv: Folkbildning, EU-stöd, bondfångeri, spekulationsekonomi, spritsmuggling och det spännande sociala spelet mellan människor på en isolerad plats, liksom alla osanna, osannolikt seglivade skärgårdsmyter.

  Lars Biörcks Oaxenborna är en mycket rolig skildring av mycket allvarliga saker. Nu gäller nya tider – fiske och jordbruk ersätts av turism. Borta är saggiga saltöbor och koftamysiga skärgårdsdoktorer. Oaxenborna för, äntligen, de svenska skärgårdsskildringarna in i 2000-talet med såväl gapflabb som småfniss, utan att den seriösa bakgrunden för en sekund går förlorad.

Lars Biörck är född och uppvuxen i Gävle. I hans släkt vimlar det av fiskare och efter ett liv som företagare, kommunalpolitiker och riksdagsman har han nu bosatt sig på skärgårdsön Oaxen. Detta hindrar honom inte att företa resor t ex landvägen genom Afrika med allmänna kommunikationsmedel. 

268 sidor   Limbunden  ISBN. 91 85385 03 4  Cirkapris 180 kronor inkl porto och moms.

Lars Biörcks första bok: Prima Vatten finns fortfarande att tillgå.

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>