Nyköpings mässingsbruk                                                         Sven Edblad

Loalhistoria

 

Nyköpings mässingsbruk var beläget vid Nyköpingsån där nu Storhuskvarn och Nyköpings Elverk ligger. Från sin tidigare arbetsplats har Sven Edblad vid schaktningar kunnat skönja rester i marken efter mässingsbruket.

Dessa mångåriga observationer som ligger till grund för denna historik och en genomförd arkeologisk undersökning. De framkomna rön har Edblad sammanställt med ett rikt arkivaliskt material.  Resultatet har blivit en konkret och levande bild av en tidvis framgångsrik svensk exportindustri i Nyköping före industrialismens genombrott och som tidigare har saknat en sammanfattande skildring.

Nyköpings mässingsbruk  är på 78 sidor, limbunden kan fås i bokhandeln eller direkt från förlaget.
ISBN 978-91-85066-11-7
Cirkapris 120 kronor inkl porto och moms.  

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>