Natten då Gud blundade            Lennart Molander                 Om Vidingeolyckan 1888

Verklighetens spänning.

       

Natten den 2 till 3 mars 1888 frös sju ungdomar, 11 till 23 år, till döds på väg hem till ön Vidinge från ett bönemöte på Sundskär i Roslagen. Kring den då mycket omtalade olyckan väver Molander en roman med nästan fotografisk skärpa. Bländande iskallt vitt kontrasterar nattsvart sorg, visar skakad gudstro och den eviga mödan att gå vidare efter att ha mist sina barn.

Men boken beskriver även slitsamt, fastän förnöjt, dåtida vardagsliv i skärgården förutom början på det som skulle förändra allt - epoken då artister började upptäcka skärgården och den stora exploateringen startade. Sålunda tangerar boken Hemsöborna med förebilder och personer som August Strindberg, Carl Larsson och John Bauer passerar i handlingens periferi. 

Natten då Gud blundade av Lennart Molander, på Axplocks förlag, målar fascinerande bilder av händelser som för alltid förändrade människors liv och villkor, i såväl det stora som det lilla.


Lennart Molander 
berättar gärna mer om händelsen  samt  sitt författarskap.

198  sidor   Illustrerad     Limbunden     ISBN 91 85385 05 0       Cirkapris  250:-  inklusive porto och moms         

Axplock Bokförlag, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  Klicka här>>