Jordfynd från Nyköping                                                        Alarik och Ingegerd Wachtmeister

Lokalhistoria.

 

Vad göms i Nyköpings jord?

Nere i marken, under sten och asfalt, finns spåren efter det äldsta Nyköping. Där finns rester av hus och gator och föremål av många olika slag.
Vår kunskap om stadens äldsta historia har vi fått tack vare de arkeologiska fynden, eftersom det inte några skriftliga källor före mitten av 1200-talet.
Fynden tyder på att Nyköping redan under 1100-talet var ett samhälle befolkat av fiskare, hantverkare och köpmän.
Varje gång arkeologer får möjlighet att gräva och undersöka ett nytt område, så betyder det att nya pusselbitar kan fogas till stadens historia.
I denna bok visas ett urval av föremål funna i Nyköpings jord. De flesta av fynden är från medeltiden, en mindre del från hertig Karls tid och senare.

Producerad av Södermanlands Museum.

Jordfynd från Nyköping  är på 94 sidor, inbunden kan fås i bokhandeln eller direkt från förlaget.
ISBN 978-91-85066-74-2
  Cirkapris 120 kronor inkl porto och moms.  

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>