Den som är fri är frisk           Ingrid Fredriksson            Att inte veta är frustrerande!

Axplock valkommen.htm

Genom sina fenomenografiska studier av upplevelser i väntan på vård fann Ingrid Fredriksson att det är viktigt för oss människor att känna att vi har kontrollen över vår situation. Ja, kontrollen över våra liv.

Ingrid Fredriksson har ställt frågor till läkare, politiker och patienter och i Den som är fri är frisk finns deras svar redovisade, liksom de slutsatser hon drar av dessa svar.

Att få ett fastställt datum för en medicinsk behandling eller en operation gör den långa, ibland nästan outhärdliga väntetiden mer acceptabel. Får vi bara från början veta vilken dag vi skall t ex opereras behåller vi kontrollen bättre under väntetiden.

Litet skämtsamt kan man säga att det efter attitydstudien stod det ganska klart, att på våra sjukhus är det administratörerna som opererar och läkarna som predikar andlighet medan politikernas organisationsförändringar finansierar det hela.

Boken tar också upp några av vår tids stora gissel, utbrändhet och allergier. Den innehåller en mängd illustrationer och är trots sitt allvarliga budskap och sakliga innehåll en både lättsam, fängslande och intresseväckande läsning.

Ingrid Fredriksson har egentligen en teknisk bakgrund. Efter arbete och studier i Göteborg återvände hon till Värmland. 1985 kom hon in i Landstinget i Värmland. För att lära mer läste hon in en Mastersutbildning i folkhälsovetenskap. Ingrid Fredriksson har tidigare skrivit böcker, utgivna på engelska: Flow Forever och The Third Book.

Boken omfattar 144 sidor, är illustrerad med sakregister och litteraturlista.

ISBN 91 85385 01 8             Cirkapris 218 kronor inkl porto och moms.   

****klicka här

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>