Deckarnovellantologi                        'Debutanter äger företräde!'                                        Denna sida senast uppdaterad: 9 januari 2011

Tillbaka

Inbjudan till Deckarnovelltävling       NYTT 'BLOD' TILL DECKARGENREN!          

Vi tar fortsatt mot manus!   Det finns plats i nästa utgåva.     Välkommen med ditt manus! 

Kontakt och manus till:  deckare@axplock.se

Första antologin. Debut i död på 432 sidor, inbunden. Finns att köpa i bokhandeln, hos internetbokhandlare och från förlaget.

Information om  novellantologin hittar du här >>

Vi håller just på att sammanställa en samling deckarnoveller. Avsikten är att ge denna genre en chans och för 'nya' författare att bli publicerade.
De utvalda bidragen publiceras i en antologi i bokform, som ges ut av Bokförlaget Axplock.

Alla är dock välkomna att skicka in bidrag.  Det finns heller inget krav på högsta antal manus varje författare kan delta med.
Bidragen värderas av en kvalificerad grupp som kommer att premiera bland annat litterär kvalitet.
Novellerna kommer att ges ut i bokform, avsedd för försäljning i bokhandeln på vanliga kommersiella villkor, förutsatt att bidragen är tillräckligt bra.
Texten ska omfatta högst 15 sidor eller cirka 40 000 tecken utan blanksteg.
Texten skall insändas del på papper dels finnas tillgängligt digitalt och vara försedd med avsändarens namn och adressuppgifter.

Önskas insända manus i retur skall frankerat returkuvert bifogas. Förlaget ombesörjer annars att manus som inte antagits makuleras.
De manus som på detta sätt insänts till förlaget får ett starkare upphovsrättskydd. Därför får du automatiskt en bekräftelse från oss.

Har du frågor kan du skicka dem till:   post@axplock.se

Nyheter om detta projekt annonseras fortlöpande på denna sida.

Välkommen med ditt bidrag.

Vänligen
Hans Richter
Förläggare

Posta pappersmanus till:   Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs.  Glöm inte att noga ange ditt namn och din adress. Vi lämnar inte ut ditt namn.
Vill du även skicka manus digitalt kan du skicka till:  post@axplock.se
 
 

Välkommen med ditt bidrag.

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>