Barndomsbyn                         Josef Magnusson

Roman

 

Nittonhundratjugo- och trettiotalen inramades av två stora krig. Mellanstatlig obalans, inte minst ekonomisk osäkerhet, präglade tiden. Under periodens andra hälft tycktes världssamhället ändå återfå jämvikten. Tecken tydde på att utvecklingen var på väg mot internationellt samförstånd och lugna samhällsförhållanden med stigande välstånd för världens folk.

Men de allt bättre konjunkturerna hade revolutioner av annat slag i sinnet. De förhoppningar som närdes av den befolkning som fortfarande hade sin utkomst i våra familjejordbruk skulle visa sig ha svaga grunder. Ingen förnuftig människa kalkylerade med att ett nytt krig skulle ha en omvandling av den småländska landsbygdens liv i släptåg. Men förloppet gick snabbt. Efter freden 1945 var förutsättningarna för småbruket i vår by utraderade inom loppet av ett par årtionden.

Barndomsbyn vill förmedla några glimtar från den tid när bönderna fortfarande trodde på en framtid i småbruket. De som upplevde den tycker att det var helt nyligen. Men den kan också förefalla avlägsen, eftersom vi för varje dag blir allt färre.

Barndomsbyn  är på 106 sidor, inbunden kan fås i bokhandeln, genom (Seelig) eller direkt från förlaget.
ISBN 978-91-85385-60-7   
Cirkapris 120 kronor inkl porto och moms.  

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>