Armringens förbannelse                                   Roman om tiden vikingatid - medeltid               Jan Folkegård

Historia.

 

                    

1000-talet var en stor brytningstid i Mälardalen, inte minst när det gäller religionsbytet. Sällan tänker vi på att den tidens kontakter med Europa annat än som vildars härjningar utmed kusterna. Men här fanns en kultur. Forskningen kan numera klarlägga mycket men av vår nutida föreställningsvärlds rötter

är fortsatt oklart. Brytning mellan vikingatid och medeltid.

Armringens förbannelse är Jan Folkegårds första roman. Som stöd för handlingen ligger en mängd fakta, när det gäller historiska händelser, kulturellt och religiöst tänkande från övergångstiden mellan vikingatid och medeltid, vilket också efterskriften visar.

 

Jan Folkegård har studier vid teologiska och filosofiska fakulteter vid Uppsala Universitet som bakgrund, där inriktningarna har varit kyrko­kunskap och språkhistoria. Han har översatt ett femtontal böcker, huvudsakligen från tyska språket. Innehållet i dessa har stor spridning, allt från dogmatik till kyrkoarkitektur. Jan Folkegårds egna skrifter har omfattat bland annat kyrkliga skrifter i folkbildningens tjänst och lokalhistoria böcker om Strängnäs under sent 1900-tal.
 

Armringens förbannelse är på 190 sidor, limbunden kan köpas hos alla bokhandlare eller direkt från förlaget.
ISBN 978-91-85385-56-0  
Pris 150 kronor inkl porto och moms.

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>