PRESSRÖSTER:  Kattsolar   Holger Lewin     ’Sveriges störste kattpoet?’

Axplock valkommen.htm


KATTSOLAR
är på sätt och vis en uppföljning av Holger Lewins tidigare kattbok SOLKATTER. Även den här gången har det blivit en läcker liten presentbok för kattvänner.
Harald Ottosson i Katrineholms-Kuriren

Holger Lewin fortsätter att lovsjunga katten i ord och bild. Bilderna är vardagligt enkla och stämmer bra överens med den meditativa ton som Holgers dikter ofta har. Han studerar ödmjukt sina katter och låter sin respekt för ett djur som självmant valt att leva med människan förvandlas till poesi. Holger Lewin menar att ’Katten förmedlar sin visdom /genom sättet att finnas till/ och hjälper den plitande mannen/ att förmedla det han vill.
Åke Steinwall i tidningen Kattliv

Bland våra kattdiktare har Holger Lewin varit en av den främsta. Genom hela hans författarskap har han haft katten som ständigt återkommande frihetssymbol, skrev Matts Rying i ett författar-porträtt, och med den förtrogenhet som han hade med Lewins författarskap finns det ingen anledning att tvivla.
Håkan Boström i Folket

Inte minst är det musikaliteten som jag - en hundälskare - sätter värde på i Holger Lewins dikter. Konsekvent arbetar poeten med rytmerna, klangerna och bokstavsrimmen. I rader som ’Gräsligt gott/att gona sig/i grönskan’ i dikten ’Skönt grönt’ är associationerna till Gustaf Fröding inte långt borta.
Leif Eriksson i Eskilstuna-Kuriren / Strängnäs tidning

Holger Lewin är en katternas talesman i den svenska litteraturen; katten är ett ständigt återkommande motiv i hans omfattande litterära produktion. Hans nya bok, vackert formgiven i behändigt format, ägnas helt åt katten - det vill säga en rad olika och väsensskilda men alla lika förtjusande kattindivider, presenterade i ord och bild med en bild och ett vackert färgfotografi på varje uppslag. För Lewin är katten inte enbart ett keldjur - den står också som symbol för friheten som inte låter sig tämjas samtidigt som den är en vishetslärare och en outgrundlig länk till det förflutna, del av ett kollektivt minne. ’Pälsen har kolets/svärta/och ögonen lyser/av guld och gröna skogar. I lemmarnas rörelser/ finns all väldens frihet/och de tysta stegen/berättar tusenåriga/sagor./I de surrande sångerna/ekar urtiden.’ En bok alla kattälskare kommer att tycka om.
Arne Säll i Bibliotektstjänst recensionstjänst.

****klicka här

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post: 
post@axplock.se